Home     Stallions     Mares     Stories     Interviews     Gossip     Agenda     Contact     Links 
Search

Agenda

Studforlife will be at following shows:

2018

09 to 11/02 CSI***** Longines Masters of Hong Kong
02 to 04/03 Expertise de Zangersheide - Lanaken
16 to 18/03 CSI***** Saut Hermès
31/03 to 02/04 CSI** Lanaken - Z Tour
06 to 08/04 CSI*** Z-Tour / CSIOP
10 to 15/04 Finale World Cup Paris - CSI*** Z Tour - CSIOP BIP Fontainebleau
26 to 29/04 CSI***** Longines Masters of New York
10 to 13/05 CSIO*** Drammen
17 to 20/05 CSIO***** La Baule
31 to 03/06 CSIO***** Saint Gall (ou CSI*** Hardelot)
05 to 10/06 CSI*** Roeser
14 to 17/06 CSIO***** Sopot
21 to 24/06 CHIO***** Rotterdam
05 to 08/07 CSI***** Knokke
12 to 15/07 CSIO***** Falsterbo / CSI***** Chantilly / CSI**** Crans Montana
17 to 22/07 CHIO***** Aix la Chapelle

 
29/08 to 02/09 CSI***** Stephex Brussel Masters
05 to 09/09 CSIO***** Calgary
11 to 23/09 Tryon World Cup
13 to 16/09 Lanaken's big week
26 to 30/09 CSI***** Waregem
04 to 07/10 CSIW*** Tétouan
11 to 14/10 CSIO*** Rabat
31 to 04/11 CSIW***** Lyon / CSI**** Liège
23 to 25/11 CSI**** Maastricht
29/11 to 02/12 CSI***** Paris Longines Masters
06 to 09/12 CHI***** Genève
26 to 30/12 CSIW***** Malines

Retour en haut de page